Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Đào Thịnh

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-tranyen-mndaothinh@edu.viettel.vn