Trường học thân thiện, học sinh tích cực

Địa chỉ: Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 11/02/20  Bản tin trường  
Nhà trường tổ chức làm đồ dùng đồ chơi tự tạo nhằm tăng cường hưởng ứng việc làm đồ chơi sáng tạo để phục vụ cho các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ , giúp cho giáo viên phát huy được hết khả năng tư duy và sáng tạo ,có thêm điều kiện học hỏi và trau dồi kiến thức khả năng làm đồ dùng dạy học ...